Regulamin

Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu. 
Studio wykonuje wszystkie zabiegi osobom pełnoletnim. 
Osoba niepełnoletnia może zostać poddana zabiegowi wyłącznie za zgodą osobistą i pisemną opiekunów prawnych oraz w ich obecności. Przed przystąpieniem do zabiegu każdy klient zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia: „Zgoda na wykonanie tatuażu” za okazaniem dowodu tożsamości. 
Studio nie wykonuje zabiegów osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków psychoaktywnych i odurzających. 
Studio zapewnia sterylność używanych do zabiegu narzędzi i materiałów. 
W studiu obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów służących do wykonywania tatuażu. Nie przestrzeganie zaleceń grozi utratą zdrowia. 
Cena każdego wzoru ustalana jest indywidualnie i zależy od wielkości oraz stopnia skomplikowania projektu. 
Wycena na konsultacji, bądź online jest wstępnym podaniem kosztów. 
Cena w dniu sesji może się różnic w zależności od modyfikacji projektu lub wytrzymałości klienta na ból.
Dokładny koszt tatuażu podany jest po zaakceptowaniu projektu przez klienta. Koszt minimalny to 250zł. 
Przy dużych projektach podawana jest cena za jedną sesję, a nie cały wzór. Jeśli nie uda się dokończyć wzoru na jednej sesji, kolejna jest płatna w zależności od czasu pracy. 
Sesja całodniowa trwa od 6-8 godzin (półdniowa 3-4h). W czas sesji wchodzi również przygotowanie stanowiska i wszelkich materiałów, oraz praca z projektem. 
Przed odbyciem zabiegu osoba zainteresowana zobowiązana jest do wpłaty zadatku celem rezerwacji terminu, oraz przygotowania projektu tatuażu. Koszt tatuażu po jego wykonaniu uwzględnia wpłacony uprzednio zadatek. 
Wpłata zadatku równoznaczna jest z akceptacją regulaminu studia. 
Klient ma prawo do jednorazowej zmiany terminu nie później niż 7 dni roboczych przed umówioną wizytą. Zgłoszenie zmiany terminu sesji później niż 7 dni roboczych przed umówioną wizytą lub brak stawienia się w umówionym terminie jest równoznaczne z utratą wpłaconego zadatku. 
W przypadku rezygnacji z sesji, zadatek nie podlega zwrotowi. 
W momencie, w którym voucher używany jest jako zadatek, w przypadku nie pojawienia się, bądź odwołania sesji z mniej niż tygodniowym wyprzedzeniem 50 % wartości voucheru przepada. 
Voucher jest ważny rok od daty zakupu. 
Studio nie przesyła projektów tatuażu wcześniej. Są one gotowe na dzień sesji. Ewentualne poprawki wykonywane są na miejscu. 
Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad pielęgnacji podczas procesu gojenia tatuażu. 
Studio nie ponosi odpowiedzialności za sposób zachowania się barwników na ciele ze względu na szeroko pojęty proces gojenia ciała. 
Studio udziela wszelkich informacji na temat gojenia się i pielęgnacji tatuażu.
Studio zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu bez podania przyczyny co wiąże się ze zwrotem zadatku. 
Brak odpowiedzi przy potwierdzaniu wizyty jest równoznaczny z odwołaniem jej. 
Promocje nie łączą się i obowiązują wyłącznie na nowe zapisy. 
Każdemu klientowi przysługuje jedna darmowa poprawka nie wynikająca z zaniedbania procesu gojenia. 
Na darmową poprawkę można się zgłosić do 3 miesięcy od daty wykonania. 
Szukaj